Orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer

Orthomoleculaire geneeskunde stamt af van het Griekse woord Orthos, wat ‘juist’ of ‘goed’ betekent. De juiste en goede verhouding van vitamines en mineralen. Door deze aan te vullen waar nodig zal de balans weer te herstellen en zo klachten en ziekteprocessen positief  beïnvloeden.
Orthomoleculaire voedingsleer is erop gericht om de gezondheid te bevorderen, door de lichaamscellen te voorzien van zowel noodzakelijke voedingsstoffen als vitamines, mineralen en spoorelementen.

Voor deze therapie maak ik gebruik van een vragensysteem; Energetica-GPS. Ik stuur u een mail met een inloglink waarmee u in het Energetica-GPS komt, De vragen invullen kost ongeveer een kwartier. Deze mail stuur ik voorafgaand aan het eerste consult, zodat ik deze uitslag al heb als u voor het eerst bij mij komt.
Tijdens het consult maak ik gebruik van een bioresonantieapparaat.

Bioresonantie met de Bodyscanalyser

Elk orgaan in het lichaam heeft zijn eigen elektromagnetische frequentie. Als een orgaan niet in balans is zal de frequentie wijzigen. Ik gebruik de Bodyscananalyser als bioresonantie diagnostisch hulpmiddel, een instrument voor het testen van cliënten op energetische basis. Gemeten worden 600 parameters, o.a. de conditie van het cardiovasculaire systeem, het skelet, het functioneren van organen, cholesterol, vitaminen, mineralen, spoorelementen, zware metalen, allergieën, etc.
De Bodyscanalyser meet het magnetische veld van de menselijke cellen op basis van bioresonantie en een geavanceerd softwareprogramma analyseert de meting. Van iedere parameter zijn de normwaarden gegeven en de afwijking daarvan wordt grafisch en in getallen weergegeven. Binnen enkele minuten geeft deze test inzicht in de tekorten en het opnamevermogen van de cliënt.

Naar aanleiding van het resultaat van deze testen, kan ik u gericht adviezen geven.